Montažni objekat br.1 je samo jedan primer poluzavršenog objekta bez krova sa bočnim stranama pod kosinom(prati ugao krova-vodu krova). Najvišlja tačka (čleme krova) 2,66m, najniža tačka zida (olucni zid) 2,00m.

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez