Montažni objekat br.2 je samo jedan primer završenog objekta poluotvorenog tipa za smeštaj poljoprivredne priključne mehanizacije ,ogrevnog drveta, ovčarnika ili bilo koje druge namene (univerzalni tip) . Zadnja strana objekta(olučni zid) izvedjena od elemenata ograde br.10 h-2,00m. A bočne strane polaze sa visinom zida 2,00m i dižu se do slemenog špica na 2.66m i spuštaju se na ulazni deo 2,30-2,40m ulazne visine. Dimenzija objekta je 13,00m x 5,20m. Ovo je samo jedan primer izvedjenog objekta po konkretnim potrebama mušterije. Sve objekte možemo izvesti po vašim potrebama a našim mogućnostima shodno dimenzijama elemenata (kombinacijama) .

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez