STUBOVI ZA OGRADE I KAPIJE

Stubovi za ograde i kapije iz našeg proizvodnog programa su nastali iz potrebe za proizvodom koji može da pokrije više kriterijuma. Tako da naši stubovi uz to što su svaki za sebe posebni i originalni po estetskim potrebama takodje su i tehnički rešeni da se lako i bez posebne problematike i ugradjuju.

 

Po svojoj konkretnoj nameni koriste se za pasivne stubove (ogradne) takodje i za aktivne stubove za kapije. Dobar odabir stuba je veoma bitan tako da kasniji izbor ispune izmedju stubova sa bilo kojom ogradom je mnogo lakši i jednostavniji iz razloga jer naši stubovi daju svoj upečatljiv ton celoj priči tako da i jednostavnija varijanta ograde lepo i gospodstveno u kombinaciji sa njima.

STUB ZA OGRADU 1

30x30 h-170

STUB ZA OGRADU 2

36x36x40 baza 46x46x15

STUB ZA OGRADU 3

25x25x30 baza 34x34x12

STUB ZA OGRADU 4

35x35 h-35 baza 45x45x10

STUB ZA OGRADU 5

35x35 h-35 baza 45x45x10

STUB ZA OGRADU 6

25x25h-25 baza 35x35x10

STUB ZA OGRADU 7

STUB ZA OGRADU 8

STUB ZA OGRADU 9

STUB ZA OGRADU 10

25x25x25 baza 35x35

STUB ZA OGRADU 11

35x35 h-35 baza 45x45x10

STUB ZA OGRADU 12

36x36 h-40 baza 46x46x12

STUB ZA OGRADU 13

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrež

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015