f-31(glatki) h-3,00m baza 46x46

kapitel 45x45

Klasični glatki stub korintskog reda stubova predvidjen za sve potrebe u gradjevinarstvu gde se traži jača nosivost uz stilski izgled.

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez