25x25x25 baza 35x35

Konkretan primer stuba konačne visine 85cm+kapa sa tim što može da se koriguje visina dodavanjem i oduzimanjem elemenata za kapije, ograde, lakše konstrukcije.

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez