Stub istih dimenzija kao stub br.7 samo gornji deo stuba niži za jedan element tako da je konačna visina 115cm mogućnost dodavanja oduzimanja elemenata.

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez