Ovo je jedna od većih žardinjera L-85cm,S-40cm,H-55cm masivna, jaka, stabilna sa dubokim sadnim delom za četinare, manje-veće sadnice, razno cveće itd.

MADE AND DESIGNED BY VICEMILAN 2015

Kontakt:

Telefon:   037/791-476   ili  063/667-136

Mobilni:    063/640402

Email:       STILILIC@GMAIL.COM

Adresa:    zr.betart ul,7sek.skj.br11 37266 Obrez